GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


  • TransitionTown hoofdbeeld

  • TransitonTown kaart
  • TransitionTown filmavonden
  • TransitionTown cover
  • TransitionTown banner
  • TransitionTown flyer
  • TransitionTown flyer achter

TransitionTownHouten

huisstijl

Op weg naar een groener, socialer en duurzamer Houten: Transition Town Houten is een lokaal netwerk dat wil meehelpen om van de gemeente Houten een gemeenschap te maken die zelf aan de slag gaat om haar manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Zij werkt met lokale oplossingen en laat zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren, waarbij ze een beroep doet op ieders kracht, sociaal gedrag, wijsheid, creativiteit en ervaring. Transition Town Houten wil gemeente, bedrijven en burgers inspireren en partijen met elkaar in verbinding brengen om gezamelijk de grootste uitdagingen van deze tijd aan te gaan met hoofd, hart en handen. Transition Town Houten is onderdeel van Transition Towns Nederland, een netwerk van groepen burgers die willen inspireren tot een cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en veerkracht van de lokale gemeenschap centraal staan. Het logo bestaat uit een boom waarvan de takken en wortels de plattegrond van Houten vormen. In de huisstijl komt de positieve identiteit en het geloof in een mooiere toekomst tot uiting in het gebruik van organische vormen en herkenbare illustraties.

werkgebied

logo. huisstijl. illustratie.