GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


 • StichtingPresent hoofdbeeld

 • StichtingPresent flyer hulpontvanger
 • StichtingPresent flyer hulpontvanger2
 • StichtingPresent flyer projectteam
 • StichtingPresent flyer projectteam2
 • StichtingPresent studentenfolder2
 • StichtingPresent studentenfolder
 • StichtingPresent banner
 • StichtingPresent folder algemeen2
 • StPresent Houten folder CvA3
 • StPresent Houten folder CvA2
 • StPresent Houten folder CvA4
 • StPresent Houten folder CvA1
 • StPresent Nl banner
 • StPresent Nl flyer
 • StPresent Utrecht jaarbericht2
 • StPresent Utrecht infographic
 • StPresent Utrecht jaarbericht1
 • StPresent Utrecht jaarbericht4
 • StPresent Utrecht jaarbericht3
 • StPresent Utrecht jaarbericht5

Stichting Present

huisstijl

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Stichting Present. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present gelooft namelijk dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is echter voor veel mensen (te) groot. Er is een verbindende schakel nodig, en Present wil die schakel zijn. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Door op deze manier samen te werken worden de meest kwetsbare groepen van de samenleving bereikt, waarbij de inzet van vrijwilligers zinvol én effectief is. Het symbool voor Present is een poppetje in verschillende kleuren dat wil aanzetten tot actie. Het wordt gecombineerd met foto's en duidelijke iconen die voor de doelgroepen (vrijwilligers en hulpvragers) herkenning oproepen.

werkgebied

huisstijl. illustratie.