GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


  • StichtingBinding hoofdbeeld

  • StichtingBinding flyer
  • StichtingBinding signaleringsschema
  • StichtingBinding checklist
  • StichtingBinding folder
  • StichtingBinding folder binnen
  • StichtingBinding mantelzorg
  • StichtingBinding mantelzorg binnen
  • StichtingBinding buurtbemiddeling
  • StichtingBinding buurtbemiddeling binnen

Stichting Binding

huisstijl

Stichting Binding - Help(t) meedoen - is het centrum voor zorg en welzijn dat alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede helpt om mee te doen. Met een team van vrijwilligers en professionals brengt zij welzijn en zorg dichtbij mensen, om zo inwoners te stimuleren en in staat stellen om maximaal mee te doen. Voor de verschillende doelgroepen is een folderlijn - naar aanleiding van een restyling - ontwikkeld: Jongerenwerk, Signaleringsnetwerk, Steunpunt vrijwilligers, WMO-loket, Sociaal Raadslieden, Mantelzorg ondersteuning en Seniorenwerk. De schuine vlakken met gele accenten in combinatie met foto's weerspiegelen het dynamische karakter van de organisatie en accentueren de verbinding naar de samenleving.

werkgebied

huisstijl.