GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


 • RRog hoofdbeeld

 • RROG tab boek1
 • RROG tab boek2
 • RROG tab boek3
 • RROG tab boek4
 • RROG tab boek5
 • RROG tab boek6
 • RROG tab boek7
 • RROG tab boek8
 • RRog visitekaartje blauw
 • RRog visitekaartje roze
 • RRog visitekaartje groen
 • RRog visitekaartje geel2
 • RRog bureaupresentatie
 • RRog bureaupresentatie2
 • RRog bureaupresentatie3

RRog

huisstijl

RRog - (R)ichard Colombijn (R)enzo Veenstra (O)ntwerp (G)roep - is een bureau voor Stedenbouw en Landschap. Met RRog willen Richard en Renzo hun ambities waarmaken, namelijk mooie stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische plannen tot realisatie brengen. Een reële ambitie omdat zij hebben bewezen dit te kunnen. Ondanks de korte tijd dat het bureau nu bestaat heeft het complexe stedenbouwkundige plannen onder handen die in de nabije toekomst worden uitgevoerd. Ook wordt er gewerkt aan ruimtelijke visies, kleinere stedenbouwkundige ontwerpstudies en inrichtingsplannen. Om het hoofd fris te houden en te leren neemt het bureau ook deel aan inspirerende prijsvragen en naast het werk wordt les gegeven en supervisie-werk verricht. In de huisstijl is subtiel een rog verwerkt (ludiek verwijzend naar de naam) en een grafische illustratie vat de werkzaamheden van het bureau samen.

werkgebied

logo. huisstijl.