GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


  • LegerdesHeils Jaarkrant hoofdbeeld

  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p1
  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p2
  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p3
  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p4
  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p5
  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p6
  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p7
  • LegerdesHeils Jaarkrant2014 p8

Leger des Heils

magazine

Het Leger des Heils Midden Nederland maakt deel uit van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Met als missie: het bieden van zorg, hulp en perspectief aan mensen die geen oplossing meer zien. Het Leger des Heils wil het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken door zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp te bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op de stichting doen. Vanuit een christelijke motivatie zijn hierbij rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centrale waarden. Voor regio Midden Nederland is een jaarkrant gemaakt met als thema Veerkracht. De vier speerpunten die hierin centraal staan zijn: Zorg dichtbij, Met elkaar, Aan de slag en Iederen een kans. Deze thema's zijn herkenbaar gemaakt door het gebruik van labels met illustraties. De diversiteit van de doelgroep is weerspiegeld in de typografie door gebruik te maken van handgeschreven lettertypes.

 

werkgebied

huisstijl. magazine.