GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


  • HetGedroomdeLand hoofdbeeld

  • HetGedroomdeLand inhoudsopgave
  • HetGedroomdeLand p10
  • HetGedroomdeLand p12
  • HetGedroomdeLand p14

Het gedroomde land

boek

Het boek Het gedroomde land (Afrikaanse wortels in de Nederlandse polder) is een initiatief van Stichting Kapini, dat een bijdrage wil leveren aan ontwikkelingsinitiatieven in Afrika en aan de betrokkenheid in Nederland bij het continent Afrika. In zeventien verhalen geeft het boek een indruk van hoe jongeren met Afrikaanse wortels gedijen in de Nederlandse polder. Ze hebben verschillende achtergronden, interpretaties, verwachtingen en verlangens. Het gedroomde land ligt voor sommigen in Afrika, voor anderen in Nederland en soms blijft het land slechts gedroomd. In de vormgeving komt dit spanningsveld terug door het gebruik maken van op zichzelf staande foto's en gerasterde (delen van) foto's. Het raster is tegelijk het uitgangspunt voor het illustratief weergeven van de roots van deze jongeren. Hierdoor krijgt hun achtergrond aandacht in contrast met de verhalen van Nederland.

werkgebied

boek. illustratie.