GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


  • CHE hoofdbeeld

  • CHE kaart speltherapeut

CHE

illustratie

Het land van de speltherapeut is een verhalende illustratie en infographic ineen, ontwikkeld voor de afdeling sociale studies van de christelijke hogeschool Ede. Ze dient om de stagiair te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling tot speltherapeut. De kaart biedt een overzicht van de te verwerven competenties en biedt de stagiair, stagebegeleiding en stagedocent een hulpmiddel om de ontwikkeling en vooruitgang van de stagiair in kaart te brengen. Centraal staat de metafoor van een reis op een eiland. Het doel van de reiziger is om vertrouwd te raken in het land van de speltherapeut. Via de kaart kan de stagiair in gesprek gaan met medestudenten, stagebegeleiding en stagedocent. Bij de start, voor de middenevaluatie en de eindevaluatie wordt de kaart gebruikt door studenten en begeleiders. In het ontwerp zijn op een organische manier de verschillende competenties en de onderlinge relatie in kaart gebracht.

werkgebied

illustratie. infographic.