GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE


 • Blossom030 hoofdbeeld

 • Blossom030 kaart1
 • Blossom030 kaart1 achter
 • Blossom030 kaart3
 • Blossom030 kaart3 achter
 • Blossom030 kaart7
 • Blossom030 kerkineenkrat
 • Blossom030 zinroute achter
 • Blossom030 zinroute
 • Blossom030 website
 • Blossom030 promo2

Blossom030

huisstijl

Blossom030 is een netunity (een combinatie van netwerk+community) van mensen uit de omgeving van Utrecht. Het richt zich op zingeving door ontmoeting rondom maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s, op initiatief van kunstenaars, ondernemers, filosofen, theologen en coaches; kortom van allerlei maatschappellijk geëngageerde mensen. Blossom030 is een non-profit platform voor mensen die van verrassende ontmoetingen houden. Het bestaat uit drie onderdelen: netwerk, events en eten+vieren. Het netwerk biedt een plek en podium aan kleinschalige ontmoetingen: eenmalig, in een beperkte serie of met een vast ritme vanuit Blossom en andere initiatieven. In samenwerking met KEEK (Kunst en eerlijke koffie) organiseert Blossom030 onder andere Soup 'n Stories (met echte soep en echte verhalen) en Iets bij de Koffie: lezingen, interviews en gesprekken over levenskunst. In het ontwerp van het logo en de website wordt het tot bloei komen van de verschillende onderdelen geïllustreerd en komt de diversiteit van thema's en mensen tot uiting.

bekijk de website.

werkgebied

logo. huisstijl. illustratie. website.